Nghỉ lễ quốc khánh mùng 2/9

01/09/2017 41 Lượt xem

Chào đón ngày quốc khánh mùng 2/9/2017, Lorca xin thông báo công ty sẽ nghỉ lễ vào ngày 2/9/2017. 

Ngày mùng 3/9/2017 công ty sẽ làm việc bình thường.